Menu closed

Omfattning av denna sekretesspolicy för webbplatsen

Din sekretess är viktig för oss. Denna sekretesspolicy är avsedd att informera dig om vilken information Eli Lilly and Company Finland kan samla in om dig och hur vi använder den informationen. Denna sekretesspolicy gäller webbplatser som länkar till denna policy när du klickar på ”Sekretesspolicy” i sidfoten på webbplatsen, samt mobilapplikationer och digitala tjänster som länkar till eller publicerar denna sekretesspolicy. I denna sekretesspolicy hänvisar vi till de webbplatser, appar och digitala tjänster som kan länka till eller publicera denna sekretesspolicy som ”webbplatser”.

Information vi samlar in och hur vi använder den

  • Sammanfattning: Denna webbplats kan samla in personuppgifter som antingen direkt identifierar dig eller kan användas i kombination med annan information för att identifiera dig. Personuppgifter som direkt identifierar dig kan vara namn, kontaktuppgifter, e-postadress och annan information i kombination med identifierare. Våra webbplatser kan även samla in personuppgifter som inte direkt identifierar dig med namn eller kontaktuppgifter, men som kan användas för att fastställa att en specifik dator eller enhet har besökt vår webbplats.


Genom denna webbplats kan vi samla in följande information om dig:

  • Kontaktuppgifter: Detta kan omfatta information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och annan liknande information (”personuppgifter”). Vi samlar in denna information så att vi kan kommunicera med dig. Du kan alltid neka till att uppge personuppgifter till oss, men då kan vi kanske inte tillhandahålla vissa uppgifter, produkter eller tjänster.
  • Ytterligare information: Vissa delar av våra webbplatser ger dig möjlighet att dela ytterligare personuppgifter med oss. Du kan till exempel prenumerera på några av våra e-postlistor eller nyhetsbrev. Vi kan använda den information som du uppger för att skicka den information du begär, svara på din förfrågan, förbättra våra webbplatser, verifiera din relation med oss och vidta andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att svara på din begäran.
  • Intressen och preferenser: Den här informationen gör det lättare för oss att förstå hur vi bäst kan hjälpa dig baserat på ditt intresse för våra produkter och tjänster. Denna information kan omfatta dina preferenser om hur vi ska kontakta dig, vidareutveckla en affärs- eller yrkesrelation, förstå produktpreferenser, språk, marknadsföringspreferenser och vissa demografiska data. Vissar delar av denna information samlar vi in med ditt samtycke och andra delar samlar vi in automatiskt för våra legitima affärsändamål.
  • Webbplatsanvändning: Vi använder denna information för att hantera och säkra våra webbplatser, nätverkssystem och andra tillgångar. Detta kan omfatta information om din IP-adress (”Internet Protocol”), datum och tid för din webbplatssession, geografisk plats, hur du har navigerat på webbplatsen och annan information som samlats in via våra webbloggar, cookies eller på andra sätt. Detta kan även omfatta information som inte identifierar dig direkt, men som rör din enhet. Det är möjligt att din IP-adress, eller en cookie som vi använder, kan innehålla information som kan anses utgöra personuppgifter. Hur vi använder cookies och andra tekniker beskrivs mer ingående nedan. Denna information samlas in automatiskt för våra legitima affärsändamål.


Vi kan även använda informationen för att uppfylla juridiska eller regelmässiga skyldigheter, t.ex. incidentrapportering eller för att genomdriva våra rättigheter, liksom för lagring av företagsuppgifter, webbplatshantering, forskning och produktutveckling som ligger i Lillys legitima intresse.

Där lagen tillåter kan vi även förbättra eller slå samman information om dig, inklusive personuppgifter, med information om dig som erhållits från tredje parter för samma ändamål som anges ovan. Dina uppgifter kan även användas för profilering för samma ändamål som anges ovan. Du kan motsätta dig profilering via automatiserat beslutsfattande genom att kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet ”Så här kontaktar du oss” nedan.

Cookies och liknande tekniker

Webbfyrar

Den här webbplatsen kan använda en teknik som kallas webbfyrar och som gör det möjligt att samla in information om webbloggar. En webbfyr är en liten bild på en webbsida eller i ett e-postmeddelande som har utformats för att spåra visade sidor eller öppnade meddelanden. Information om webbloggar samlas in när du besöker en av våra webbplatser på den dator som är värd för vår webbplats (kallas en ”webbserver”).

På vissa webbsidor eller i e-postmeddelanden som vi skickar till dig kan vi använda en teknik som kallas ”webbfyr” (”web beacon”, även känd som ”actiontagg” eller ”clear GIF-teknik”). Vi kan använda webbfyrar för att avgöra vilka e-postmeddelanden som skickats av oss som har öppnats, och om läsaren agerade utifrån meddelandet. Webbfyrar bidrar även till att analysera webbplatsernas effektivitet genom att mäta antalet besökare på en webbplats eller hur många besökare som klickade på viktiga delar av en webbplats.

Cookies

Denna webbplats kan använda en teknik som kallas ”cookie”. En cookie är en liten datafil som en webbplats kan placera på din dators hårddisk, där dina webbläsarfiler förvaras. En cookie gör att du slipper ange viss information på vissa inloggningssidor på nytt, eftersom cookies kan användas för att göra det möjligt för en webbplats att ”komma ihåg” information som en besökare tidigare har angett. En cookie bidrar även till att leverera innehåll med specifik information till dig och spåra hur delar av webbplatsen används. Cookies kan placeras på din dator både av oss och av tredje parter med vilka vi har en relation, t.ex. webbanalystjänster och reklamnätverkstjänster. Med de flesta webbläsare eller annan programvara kan du ändra webbläsarinställningarna för att radera cookies från din dators hårddisk, blockera alla cookies eller få en varning innan en cookie lagras. Mer information om dessa funktioner finns i din webbläsares hjälpavsnitt. Om du avvisar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas, och du kommer då kanske inte att kunna använda många av dessa funktioner på webbplatsen.

Do Not Track

Du kan förhindra spårning av din onlineaktivitet på olika sätt. En av dem är att ställa in en preferens i din webbläsare som varnar webbplatser du besöker om att du inte vill att de ska samla in viss information om dig. Detta kallas en Do-Not-Track-signal (”DNT”). Observera att våra webbplatser och webbaserade resurser för närvarande inte svarar på dessa signaler från webbläsare. För närvarande finns det ingen allmänt vedertagen standard för vad ett företag ska göra när en DNT-signal upptäcks.

Val av cookies

European Interactive Digital Advertising Alliance har en webbplats där personer kan välja att inte ta emot intressebaserad reklam från vissa eller alla reklamnätverksföretag som deltar i programmet. Du hittar information om EIDAA här: www.youronlinechoices.eu .

Orsaker till att din information delas

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra ombud, entreprenörer eller partner i samband med arbete som de utför för, eller med, Lilly, såsom att skicka e-postmeddelanden, hantera data, vara värd för våra databaser, tillhandahålla databehandlingstjänster eller tillhandahålla kundtjänst, eller så kan vi förbättra eller lägga till data om dig från dessa andra enheter. Dessa ombud, entreprenörer eller partner får inte använda dessa data på något annat sätt än att tillhandahålla tjänster åt oss eller tjänster för det samarbete de har med oss (till exempel utvecklas och marknadsförs vissa av våra produkter genom gemensamma avtal med andra företag).

Vi delar personuppgifter för att svara på stämningar eller andra lagliga informationsförfrågningar från statliga myndigheter, däribland för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav, för att tillhandahålla internetsäkerhet eller om det krävs enligt lag. Under exceptionellt sällsynta omständigheter när det gäller nationell, statlig eller företagsmässig säkerhet förbehåller vi oss rätten att dela hela vår databas över besökare och kunder med relevanta statliga myndigheter.

Vi delar personuppgifter för att svara på stämningar eller andra lagliga informationsförfrågningar från statliga myndigheter, däribland för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav, för att tillhandahålla internetsäkerhet eller om det krävs enligt lag. Under exceptionellt sällsynta omständigheter när det gäller nationell, statlig eller företagsmässig säkerhet förbehåller vi oss rätten att dela hela vår databas över besökare och kunder med relevanta statliga myndigheter.

Google Analytics

Google Analytics kan användas för att göra att vår webbplats fungerar bättre och för att hjälpa oss att förstå vilka delar av webbplatsen som utnyttjas. Google Analytics använder tekniska verktyg, som cookies från första part och JavaScript-kod, för att samla in information om besökare. Google Analytics-tjänsten spårar webbplatsbesökare som har JavaScript aktiverat. Google Analytics spårar anonymt hur besökarna interagerar med en webbplats, däribland varifrån de kommer och vad de gjorde på en webbplats. Google Analytics samlar in den information som anges ovan från användare.

Denna information används för att administrera och uppdatera webbplatsen och vi bedömer även om besökarna på webbplatsen matchar den förväntade webbplatsdemografin och fastställer hur viktiga målgrupper navigerar i innehållet.

Cookies från första part (t.ex. cookien från Google Analytics) och cookies från tredje part (t.ex. DoubleClick-cookien) används för att rapportera hur dina annonsvisningar, andra användningsområden för annonstjänster och interaktioner med dessa annonsvisningar och annonstjänster är relaterade till besök på den här webbplatsen.

A. Undantagsbestämmelse:

Google Analytics erbjuder en undantagsbestämmelse för webbplatsbesökare som inte vill att deras data ska samlas in. Du hittar mer information om det här alternativet här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

B. Googles användning av data:

Google och dess helägda dotterbolag kan, i enlighet med villkoren i sin sekretesspolicy (som finns på http://www.google.com/privacy.html eller en annan webbadress som Google kan tillhandahålla från tid till annan), behålla och använda information som samlats in genom din användning av Google Analytics tjänster för yppande och delning av information.

Pluginprogram för sociala medier

Våra webbplatser kan använda pluginprogram för sociala medier för att du enkelt ska kunna dela information med andra. När du besöker våra webbplatser kan operatören av det pluginprogram för sociala medier som finns på vår webbplats placera en cookie på din dator som gör att den operatören kan känna igen personer som tidigare har besökt våra webbplatser på sin webbplats. Om du tidigare har loggat in på sociala medier-webbplatsen när du surfar på vår webbplats kan pluginprogram för sociala medier göra att sociala medier-webbplatsen får direkt identifierbar information om dig som visar att du har besökt vår webbplats. Pluginprogrammet för sociala medier kan samla in denna information för besökare som har loggat in på sociala nätverk, oavsett om de specifikt interagerar med pluginprogrammet på vår webbplats eller ej. Med pluginprogram för sociala medier kan även sociala medier-webbplatsen dela information om dina aktiviteter på vår webbplats med andra användare på deras sociala medier-webbplats. Lilly kontrollerar inte något av innehållet från pluginprogram för sociala medier. Mer information om pluginprogram för sociala medier finns i webbplatsernas sekretess- och datadelningspolicyer.

Så länge behåller vi dina uppgifter

Dina uppgifter sparas under den tidsperiod som krävs för att uppfylla legitima och lagliga affärssyften i enlighet med våra policyer för kvarhållande och gällande lagar och bestämmelser.

Uppgifter om barn

Denna webbplats är inte avsedd eller utformad för personer under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om personer under 16 år.

Så här skyddar vi dina uppgifter

Vi vidtar rimliga fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som samlas in via denna webbplats. Vi begränsar till exempel åtkomsten till denna information till behöriga anställda, tjänsteleverantörer och entreprenörer som behöver åtkomst för att utföra de aktiviteter som beskrivs i detta meddelande. Även om vi strävar efter att tillhandahålla rimlig säkerhet för information som vi bearbetar och underhåller, kan inget säkerhetssystem förhindra alla potentiella säkerhetsöverträdelser.

Dina rättigheter och val

Du har rätt att begära information från oss om hur dina personuppgifter används och med vilka uppgifterna delas. Du har också rätt att begära att få se och hämta en kopia av de personuppgifter som vi har om dig, begära att de korrigeras eller begära att de raderas.

Du har också rätt att få dina uppgifter överförda till en annan enhet eller person i maskinläsbart format, under begränsade omständigheter.

Det kan finnas begränsningar i vår förmåga att uppfylla din begäran.

Så här kontaktar du oss

Du kan göra någon av ovanstående förfrågningar genom att kontakta oss på:

Oy Eli Lilly Finland Ab
Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki

Puhelin: (09) 8545 250

Sähköposti: privacy@lilly.com

Du kan även kontakta oss på ovanstående sätt om du har frågor om denna sekretesspolicy.

Så här skickar du in ett klagomål

Om du har klagomål på hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud på privacy@lilly.com , som utreder ärendet.

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen kan du registrera ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet.

Internationell överföring av personuppgifter

Lilly kan överföra personuppgifter om dig till andra dotterbolag till Lilly över hela världen. Dessa dotterbolag kan i sin tur vidarebefordra personuppgifter om dig till andra dotterbolag till Lilly. Vissa av Lillys dotterbolag kan finnas i länder som inte säkerställer en adekvat dataskyddsnivå. Alla Lillys dotterbolag är dock skyldiga att behandla personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med detta meddelande. Om du vill ha ytterligare information om grunden för överföringar och skyddsåtgärder som Lilly tillämpar för gränsöverskridande överföring av personuppgifter kan du kontakta oss på privacy@lilly.com eller besöka https://www.lilly.com/privacy .

Länkar till webbplatser från tredje part

Som en bekvämlighet för våra besökare kan denna webbplats innehålla länkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje parter som vi tror kan ge användbar information. De policyer och rutiner som vi beskriver här gäller inte för dessa webbplatser. Vi ansvarar inte för insamling eller användning av personuppgifter på webbplatser från tredje part. Därför frånsäger vi oss allt ansvar för tredje parts användning av personuppgifter som erhållits genom användningen av webbplatsen från tredje part. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras policyer för sekretess, säkerhet, datainsamling och distribution.

Ändringar i våra sekretessförfaranden

Vi kan komma att uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan. När vi uppdaterar den gör vi, för din bekvämlighet, den uppdaterade policyn tillgänglig på den här sidan. Vi kommer alltid att hantera dina personuppgifter i enlighet med den sekretesspolicy som gäller vid tiden för insamlingen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter på ett väsentligt annorlunda sätt eller göra ett nytt avslöjande av dina personuppgifter till en annan enhet som använder dina personuppgifter för sina egna syften, såvida vi inte meddelar dig och ger dig möjlighet att motsätta dig detta.

SENAST UPPDATERAD: SEPTEMBER 2019