Menu closed

Upphovsrättsinformation

© 2019 Eli Lilly and Company. Med ensamrätt.

Allt det du läser eller ser på webbplatsen är upphovsrättsskyddat eller skyddas och ägs på annat sätt av Eli Lilly and Company (”Lilly”) eller av en tredje part som har licensierat eller beviljat Lilly rätten att använda sådant material. Om inget annat uttryckligen anges får inget som du läser eller ser på webbplatsen kopieras eller användas, med undantag för vad som anges i användningsvillkoren eller med föregående skriftligt godkännande från Lilly.

Vi ger dig tillåtelse att skriva ut enskilda sidor från webbplatsen, såvida inget annat uttryckligen anges, för eget, icke-kommersiellt bruk i syfte att lära dig om de tjänster eller produkter som erbjuds av Lilly eller för icke-kommersiell användning i samband med hälso- och sjukvård eller utbildning. Om du arbetar inom sjukvården eller som vårdgivare kan du skriva ut enskilda sidor från webbplatsen, om inte annat uttryckligen anges, och dela information och material med andra. Ingen annan tillåtelse ges till dig att licensiera, sälja, spara, ändra, modifiera eller skapa härledda verk av detta material. Detta beviljande av tillstånd är inte en överföring av äganderätt och enligt denna tillåtelse får du inte

  • använda materialet i kommersiellt syfte eller för offentlig visning
  • ta bort meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra ägandebeteckningar från materialet
  • spegla materialet på en annan server.

Vi lämnar inga garantier eller utfästelser till dig om att din användning av material som visas på webbplatsen inte kränker tredje parts rättigheter.

Om inget annat anges är logotyper, namn, design och märken på webbplatsen varumärken som ägs eller används på licens av Lilly. Användning eller missbruk av något av dessa märken eller annan information är strängt förbjudet. Ingenting häri ska tolkas som att det ger, varken underförstått, enligt estoppelprincipen eller på annat sätt, någon licens eller rättighet enligt något patent eller varumärke eller annan immateriell rättighet som tillhör Lilly eller tredje part. Med undantag för vad som uttryckligen anges ovan ska ingenting som anges häri tolkas som att det ger någon licens eller rättighet enligt någon Lilly-upphovsrätt.