Menu closed

Rozsah tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s webovou lokalitou

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vám má poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom môžu spoločnosti Eli Lilly a Company Slovakia zhromažďovať a využívať vaše údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové lokality s prepojením na toto vyhlásenie po kliknutí na hlavičku webovej lokality s názvom „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“. Vzťahuje sa tiež na mobilné aplikácie a digitálne služby, ktoré odkazujú alebo uvádzajú toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov budeme odkazovať na webové lokality, aplikácie a digitálne služby, ktoré môžu odkazovať alebo uvádzať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov v podobe „webových lokalít“.

Zhromažďované informácie a spôsob ich využitia

  • Súhrn: Táto webová lokalita môže zhromažďovať osobné údaje, ktoré vás buď priamo identifikujú, alebo sa dajú použiť v kombinácii s ďalšími informáciami na vašu identifikáciu. Príklady osobných údajov, ktoré vás priamo identifikujú, sú vaše meno, kontaktné informácie, e-mailová adresa a ďalšie informácia súvisiace s identifikátormi. Naše webové lokality môžu tiež zhromažďovať osobné údaje, ktoré vás priamo neidentifikujú podľa mena, prípadne kontaktné informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu konkrétneho počítača alebo zariadenia použitého na prístup na našu webovú lokalitu.


Prostredníctvom tejto lokality o vás môžeme zhromažďovať nasledovné informácie:

  • Kontaktné informácie: Môžu sem patriť informácie, akými sú vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie podobné údaje („Osobné údaje“). Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme s vami mohli komunikovať. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že nám osobné údaje neposkytnete. V tom prípade však nemusíme zaručiť poskytovanie určitých informácií, produktov či služieb.
  • Ďalšie údaje: Určité oblasti našich webových lokalít vám umožňujú s nami zdieľať aj ďalšie osobné údaje. Napríklad sa môžete prihlásiť na odber niektorých z našich poštových zoznamov či noviniek. Vami poskytnuté údaje môžeme využiť pri odosielaní požadovaných informácií, odpovediach na vaše otázky, zlepšovaní našich webových lokalít, overenie vášho vzťahu s nami a na prijatie krokov, ktoré môžu byť nevyhnutné v rámci reakcie na vašu požiadavku.
  • Záujmy a preferencie: Tieto informácie nám umožnia lepšie porozumieť tomu, aký spôsob poskytovania našich služieb máme zvoliť, aby sme čo najlepšie vyhoveli vášmu záujmu o naše produkty a služby. Medzi tieto informácie môžu patriť preferencie o spôsobe kontaktu, ďalšom rozvoji obchodného a profesionálneho vzťahu, porozumenie produktovým preferenciám, jazykom, marketingové preferencie a určité demografické údaje. Niektoré z týchto údajov zhromažďujeme na základe vášho súhlasu. Niektoré zas zhromažďujeme automaticky pre naše oprávnené obchodné účely.
  • Používanie webovej lokality: Tieto informácie používame na správu a zabezpečenie našich webových lokalít, sieťových systémov a ďalších aktív. Môžu sem patriť informácie o vašej IP („Internetový protokol“) adrese, dátume a čase webovej relácie, údaje o geografickej polohe a o spôsobe, akým ste webovú lokalitu používali, spolu s ďalšími informáciami zhromaždenými prostredníctvom našich webových denníkov, súborov cookie a iných spôsobov. Môžu sem patriť aj informácie, ktoré vás neidentifikujú priamo, no korešpondujú s vaším zariadením. Je možné, že vaša IP adresa alebo nami využívané súbory cookie môžu obsahovať informácie, ktoré sa dajú považovať za osobné údaje. Spôsob využívania súborov cookie a iných technológií je podrobnejšie uvedený nižšie. Tieto informácie sa zhromažďujú automaticky na oprávnené obchodné účely.Informácie môžeme využívať aj na plnenie právnych alebo regulačných povinností, akými sú nahlasovanie závažných udalostí alebo uplatňovanie si našich práv. Využívame ich tiež na uchovávanie záznamov, správu webovej lokality, výskum a vývoj produktov. Uvedené skutočnosti predstavujú oprávnený záujem spoločnosti Lilly.

V prípadoch, kedy to zákon umožňuje, môžeme informácie o vás rozširovať či zlučovať, a to vrátane osobných údajov, s informáciami o vás získanými od tretích strán na rovnaké účely, ako je uvedené vyššie. Vaše údaje sa môžu využiť aj pri profilovaní na rovnaké účely, ktoré sú uvedené vyššie. Máte možnosť namietať proti používaniu automatického profilovania tým, že sa s nami spojíte pomocou kontaktných údajov uvedených v kapitole „Ako sa s nami spojiť“.

Súbory cookie a podobné technológie

Webové majáky

Táto lokalita môže využívať technológiu známu pod názvom webové majáky, ktorá umožňuje zhromažďovanie informácií webového denníka. Webový maják je malý grafický prvok na webovej lokalite alebo v e-mailovej správe určený na sledovanie zobrazených stránok alebo otvorených správ. Informácie webového denníka sa zhromažďujú po návšteve našich webových lokalít. Zhromažďuje ich počítač, ktorý slúži ako hostiteľ našich webových lokalít (nazýva sa „webový server“).

Na určitých webových stránkach alebo e-mailoch, ktoré vám pošleme, môže byť použitá technológia s názvom „webový maják“ (známa aj pod pojmom „akčná značka“ alebo „technológia clear GIF“). Webové majáky môžeme využívať na zistenie toho, ktoré z nami odoslaných e-mailov ste otvorili, a toho, či ste na základe správy aj konali. Webové majáky tiež pomáhajú pri analýze efektívnosti webových lokalít meraním počtu návštevníkov lokality a počtu návštevníkov, ktorí klikli na kľúčové prvky lokality.

Súbory cookie

Táto webová lokalita môže využívať technológiu s názvom „súbory cookie“. Súbor cookie predstavuje malý dátový súbor, ktorý webová lokalita môže umiestniť na pevný disk počítača, kde sa uchovávajú súbory vášho internetového prehliadača. Súbory cookie vám ušetria námahu pri opätovnom zadávaní určitých informácií do registračných polí, pretože súbory cookie možno použiť na to, aby si lokalita „zapamätala“ predtým zadané údaje o návštevníkovi. Súbory cookie tiež pomáhajú poskytovať informácie týkajúce sa použitého obsahu a umožňujú sledovať spôsob používania určitých častí webovej lokality. Súbory cookie vám do počítača môžeme vkladať my aj tretie strany, s ktorými sme vo vzťahu. Ide napríklad o webové analytické služby a sieťové reklamné služby. Vo väčšine internetových prehliadačov alebo inom softvéri môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby sa súbory cookie z pevného disku počítača vymazávali, aby sa všetky zablokovali alebo aby sa pred ich uložením vždy zobrazilo hlásenie. Ak sa chcete o týchto funkciách dozvedieť viac, prečítajte si pokyny k vášmu prehliadaču. V prípade, že súbory cookie zakážete, môže dôjsť k obmedzeniu určitých funkcií stránky a vy tak nebudete môcť využívať mnohé funkcie stránky.

Nesledovať

Existujú rôzne spôsoby, akými môžete zabrániť v monitorovaní vašej online aktivity. Jedným z nich je nastavenie preferencie prehliadača, ktorá upozorní navštevované webové lokality, že si neželáte, aby o vás zhromažďovali určité informácie. Označuje sa to ako signál Nesledovať („DNT“). Upozorňujeme, že naše webové lokality a webové prostriedky momentálne na tieto signály od webových prehliadačov nereagujú. V súčasnosti neexistuje žiadna univerzálne prijatá norma o tom, ako by sa spoločnosť mala v prípade rozpoznania DNT signálu zachovať.

Možnosti týkajúce sa súborov cookie

Spoločnosť The European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) prevádzkuje webovú lokalitu, kde sa ľudia môžu odhlásiť od prijímania reklám na základe záujmu z niektorých alebo zo všetkých sieťových reklamných spoločností, ktoré sú súčasťou programu. Informácie o EIDAA nájdete uvedené tu www.youronlinechoices.eu .

Dôvody, pre ktoré dochádza k zdieľaniu vašich informácií

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi zástupcami, dodávateľmi alebo partnermi v súvislosti s prácou, ktorú vykonávajú pre alebo v spolupráci so spoločnosťou Lilly. Ide o posielanie e-mailových správ, správu údajov, hosťovanie našich databáz, zabezpečovanie služieb spracovania údajov, zabezpečovanie starostlivosti o zákazníkov, a preto môžeme vaše údaje rozširovať alebo dopĺňať informáciami od týchto subjektov. Títo zástupcovia, dodávatelia alebo partneri majú obmedzené využívanie týchto údajov výhradne na akýkoľvek účel iný než je poskytovanie služieb pre nás, prípadne poskytovanie služieb spolupráci s nami (napr. niektoré z našich produktov vyvíjame a predávame cez zmluvy o spolupráci s inými spoločnosťami).

Budeme zdieľať osobné informácie, aby sme odpovedali na predvolania alebo na iné zákonné požiadavky na informácie od vládnych orgánov, vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti alebo vymáhania práva, internetového zabezpečenia alebo tam, kde to vyžaduje zákon. Vo výnimočne zriedkavých prípadoch, keď ide o bezpečnosť štátu, národa alebo spoločnosti, si vyhradzujeme právo zdieľať celú našu databázu návštevníkov a zákazníkov s príslušnými vládnymi orgánmi.

Môžeme tiež poskytnúť vaše osobné informácie tretej strane v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodných aktivít webovej lokality, ktorej sa informácie týkajú. V takom prípade budeme požadovať od každého takéhoto kupujúceho, aby súhlasil so spracovaním osobných údajov v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Google Analytics

Služba Google Analytics môže byť využitá s cieľom pomôcť pri zlepšovaní fungovania webovej lokality a pri porozumení tomu, ktoré časti webovej lokality sa využívajú. Služba Google Analytics využíva technické nástroje, akými sú súbory cookie prvej strany a kód JavaScript na zhromažďovanie informácií o návštevníkoch. Služba Google Analytics sleduje návštevníkov stránky, ktorí majú aktivovaný JavaScript. Google Analytics anonymne sleduje, akým spôsobom návštevníci využívajú webovú lokalitu, vrátane toho, odkiaľ na ňu prichádzajú a čo na nej robia. Služba Google Analytics od používateľov zhromažďuje informácie uvedené vyššie.

Tieto údaje sa využívajú na správu a aktualizáciu webovej lokality. Zároveň sa použijú pri vyhodnotení toho, či návštevníci lokality vyhovujú očakávanej demografii lokality, a zisťovaní, akým spôsobom cieľové publikum prechádza obsah.

Súbory cookie prvých strán (napr. súbory cookie služby Google Analytics) a tretích strán (napr. súbor cookie DoubleClick) sa použijú na hlásenie toho, ako vaše pocity z reklám, iné používanie reklamných služieb a interakcií s pocitmi z reklám a reklamné služby súvisia s návštevnosťou tejto lokality.

A. Odhlásenie sa:

Služba Google Analytics umožňuje odhlásenie sa návštevníkov webovej lokality, ktorí si neželajú, aby boli ich údaje zhromažďované. Viac informácií o tejto možnosti si môžete prečítať tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

B. Používanie údajov zo strany spoločnosti Google:

Spoločnosť Google a dcérske spoločnosti v jej výhradnom vlastníctve môžu zhromaždené informácie pri používaní Google Analytics Information Disclosures and Sharing uchovávať a používať na základe vyhlásenia o ochrane osobných údajov (nájdete ho na adrese http://www.google.com/privacy.html alebo na inej adrese URL, ktoré z času na čas zverejňuje spoločnosť Google.).

Doplnky sociálnych médií

Naše webové lokality môžu využívať doplnky sociálnych médií na to, aby vám zjednodušili zdieľanie informácií s inými ľuďmi. Po návšteve našich webových lokalít umiestni operátor sociálnej siete, ktorá sa nachádza na našej stránke, do vášho počítača súbor cookie umožňujúci operátorovi rozpoznať osoby na ich webovej lokalite, ktoré už predtým naše lokality navštívili. Ak ste sa predtým pri prehliadaní našej webovej lokality prihlásili na webovú stránku sociálnych médií, môžu doplnky pre sociálne médiá umožniť tejto webovej stránke sociálnych médií získať priamo identifikovateľné informácie o vás, ktoré ukazujú, že ste navštívili našu webovú lokalitu. Doplnok pre sociálne médiá môže zhromažďovať tieto informácie pre návštevníkov, ktorí sa prihlásili do sociálnych sietí, bez ohľadu na to, či konkrétne pracovali s doplnkom na našej webovej stránke. Doplnky pre sociálne médiá tiež umožňujú webovej lokalite sociálnych médií zdieľať informácie o vašich aktivitách na našej webovej lokalite s ostatnými používateľmi ich webových lokalít sociálnych médií. Spoločnosť Lilly nemá kontrolu nad žiadnym obsahom uvedeným v doplnkoch sociálnych médií. Ďalšie informácie o doplnkoch sociálnych médií z webových lokalít sociálnych médií si prečítajte vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov a zdieľaní dát jednotlivých lokalít.

Ako dlho uchovávame vaše informácie

Vaše informácie budú uložené po dobu potrebnú na splnenie legitímnych a zákonných obchodných cieľov v súlade s našimi pravidlami uchovávania záznamov a príslušnými zákonmi a predpismi.

Informácie o deťoch

Táto lokalita nie je určená ani navrhnutá pre osoby mladšie ako 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od žiadnej osoby, ktorá nedovŕšila 16 rokov.

Akým spôsobom zabezpečujeme údaje

Zhromaždené osobné údaje z tejto lokality zabezpečujeme príslušnými fyzickými, elektronickými a procedurálnymi zabezpečovacími prvkami. Napríklad prístup k týmto informáciám obmedzujeme len na oprávnených zamestnancov, poskytovateľov služieb a dodávateľov, ktorí potrebujú prístup na vykonávanie aktivít uvedených v tomto ozname. Aj keď sa snažíme poskytovať primerané zabezpečenie informácií, ktoré spracúvame a udržiavame, žiadny bezpečnostný systém nemôže zabrániť všetkým možným narušeniam.

Vaše práva a možnosti výberu

Máte právo požadovať od nás informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú a s kým sa tieto informácie zdieľajú. Rovnako máte právo vyžiadať prístup k svojim osobným údajom, aby ste si ich mohli prezrieť a získať ich kópiu informácií. Máte právo požiadať o ich opravu alebo vymazanie.

V obmedzených prípadoch máte tiež práve nechať si svoje informácie preniesť na inú entitu alebo osobu v strojovo čitateľnom formáte.

Môžu sa vyskytnúť obmedzenia v našich schopnostiach vašej požiadavke vyhovieť.

Ako nás kontaktovať

Akúkoľvek z vyššie uvedených požiadaviek nám môžete predniesť kontaktovaním na adrese:

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.
Panenská 6
Bratislava 811 03
Slovenská republika

Email: privacy@lilly.com

Na vyššie uvedenej adrese sa s nami môžete spojiť aj v prípade, ak máte k tomuto vyhlásení o ochrane osobných údajov otázky.

Ako predložiť sťažnosť

Ak si želáte podať sťažnosť o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, môžete sa obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov na adrese privacy@lilly.com , ktorý skutočnosť prešetrí.

Ak vás naša odpoveď neuspokojí, prípadne máte presvedčenie, že vaše osobné údaje nespracúvame v súlade so zákonom, môžete svoju sťažnosť podať na orgáne na ochranu údajov (DPA).

Medzinárodný prenos osobných údajov

Spoločnosť Lilly má právo vaše osobné údaje prenášať do pobočiek spoločnosti Lilly po celom svete. Tieto pobočky môžu vaše osobné údaje posunúť ďalším pobočkám spoločnosti Lilly. Niektoré pobočky spoločnosti Lilly sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré nezabezpečujú adekvátnu úroveň ochrany dát. Všetky pobočky spoločnosti Lilly však musia osobné údaje spracúvať v súlade s týmto oznámením. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa základu prenosu a zabezpečenia využívaného spoločnosťou Lilly pri cezhraničnom prenose osobných údajov, kontaktujte nás na adrese privacy@lilly.com alebo navštívte https://www.lilly.com/privacy .

Prepojenia na webové stránky tretích strán

V rámci pohodlia našich návštevníkov môžu tieto webové stránky obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré vlastnia a prevádzkujú tretie strany a ktoré podľa nás môžu poskytovať užitočné informácie. Tu uvedené zásady a postupy sa na tieto lokality nevzťahujú. Nenesieme zodpovednosť za zhromažďovanie ani používanie osobných údajov zo strany lokalít tretích strán. Z tohto dôvodu sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za využívanie osobných údajov zo strany tretích strán zhromaždených použitím webovej lokality tretích strán. Ak chcete informácie o ich ochrane osobných údajov, zabezpečení, zhromažďovaní a šírení údajov, odporúčame sa obrátiť priamo na tieto lokality.

Zmeny našich postupov ochrany osobných údajov

Z času na čas môže dôjsť k aktualizácii tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Keď k nemu dôjde, upozorníme vás na aktualizované vyhlásenie priamo na tejto stránke. Vaše osobné údaje budeme vždy spracúvať v súlade s platným vyhlásením o ochrane osobných údajov v čase, kedy došlo k ich zhromaždeniu. Vaše osobné údaje nebudeme využívať výrazne odlišným spôsobom ani sprístupňovať ďalším subjektom, ktoré by vaše osobné údaje využili na vlastné účely, bez toho, aby sme vás na to upozornili a dali vám priestor mať proti tomuto konaniu výhrady.

Posledná aktualizácia: Septembra 2019