Menu closed

Condiții de utilizare

Consimțământul dumneavoastră

Bun venit pe un site web al Eli Lilly and Company Limited („Lilly”). Prin utilizarea acestui site web (denumit în continuare și „site-ul”), sunteți de acord să respectați condițiile următoare și toate legile și reglementările aplicabile. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră se supune și Politicii privind confidențialitatea și modulele cookie și Declarației privind drepturile de autor .

Declinarea răspunderii

Acest site și conținutul său sunt furnizate „ca atare”. Lilly, licențiatorii și furnizorii săi, în măsura maximă permisă de lege, declină oricare și toate garanțiile, exprese sau implicite, legale sau de alt fel. În special, Lilly, licențiatorii și furnizorii săi nu fac nicio declarație și nu oferă nicio garanție privind corectitudinea, fiabilitatea sau caracterul complet, actual, adecvat sau oportun a(l) conținutului, software-ului, textului, elementelor grafice, instrumentelor, linkurilor sau comunicărilor furnizate pe site-ul web al Lilly sau prin utilizarea acestuia sau pe orice alt site sau alte site-uri corelate prin linkuri cu acest site. Lilly nu oferă nicio garanție că site-ul va fi disponibil, neîntrerupt sau lipsit de erori, viruși sau alte componente dăunătoare.

În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, Lilly, licențiatorii săi, furnizorii săi sau orice părți terțe menționate pe site-ul web nu vor răspunde în niciun caz pentru niciun fel de daune sau cheltuieli de orice fel (inclusiv, fără limitare, daune compensatorii, directe, indirecte, incidente sau conexe, pierderi de venituri sau de profit sau prejudicii care rezultă din pierderi de date sau din întreruperea activității, pierderi sau deteriorări ale bunurilor sau pretenții ale terților care survin în orice mod în legătură cu utilizarea acestui site web de către dumneavoastră) rezultate din utilizarea site-ului web sau a conținutului sau din imposibilitatea de a le utiliza sau din orice funcționare necorespunzătoare, eroare, omisiune, întrerupere, efect, întârziere în operare sau transmisie, virus informatic, defecțiune a sistemului liniei, pierdere de date sau pierdere a posibilității de utilizare în legătură cu site-ul sau cu orice site web operat de o parte terță, având un temei contractual, delictual sau orice alt temei legal și indiferent dacă Lilly este informată sau nu cu privire la posibilitatea de producere a unor astfel de daune. Singura cale de acțiune de care dispuneți este să nu mai utilizați site-ul.

Conținutul site-ului nu are scopul să înlocuiască recomandările medicale profesioniste și nu ar trebui să fie interpretat ca oferind recomandări de tratament. Nici conținutul, nici vreun alt serviciu oferit de acest site web sau prin intermediul acestuia nu are scopul să constituie o bază pentru un diagnostic sau un tratament medical. Consultați întotdeauna un profesionist din domeniul sănătății dacă aveți orice întrebări despre o afecțiune medicală.

Linkuri

Acest site conține linkuri către alte site-uri web, oferite ca resurse pentru vizitatorii noștri. Cu toate acestea, deoarece Lilly nu controlează conținutul celorlalte site-uri la care pot conduce aceste linkuri și deoarece acestea se modifică constant, Lilly nu răspunde pentru conținutul, practicile sau standardele site-urilor terțe. Lilly nu aprobă conținutul oricăror site-uri web terțe. Lilly nu răspunde pentru conținutul site-urilor terțe corelate prin linkuri, al site-urilor încadrate în site sau al reclamelor terțe și nu face nicio declarație privind conținutul sau corectitudinea acestora. Utilizați site-uri web terțe pe riscul dumneavoastră și sub rezerva termenilor și condițiilor de utilizare ale acestor site-uri.

Utilizarea și divulgarea informațiilor

Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres pe site, dacă ne comunicați orice informații, inclusiv orice comentarii, observații, sugestii, idei, note, desene, grafice, concepte sau alte informații, oferiți Lilly aceste informații și toate drepturile dumneavoastră asupra acestora cu titlu gratuit și aceste informații vor fi considerate neconfidențiale, iar Lilly nu va avea nicio obligație de niciun fel în legătură cu aceste informații și va fi liberă să reproducă, să utilizeze, să divulge și să distribuie informațiile altor persoane, fără limitare, în afara celor prevăzute în Legea privind protecția datelor din 1998, în Regulamentul (UE) nr. 2016/979 (Regulamentul general privind protecția datelor – „RGPD”) și în orice legi sau reglementări relevante privind viața privată, fără consimțământul dumneavoastră și fără nicio remunerație pentru dumneavoastră sau orice altă persoană. Lilly va fi liberă să utilizeze orice know-how sau tehnici conținute în aceste informații, în orice scop, inclusiv, fără limitare, pentru dezvoltarea, fabricarea și comercializarea de produse care încorporează aceste informații. Aceasta se aplică indiferent dacă ne transmiteți astfel de informații prin e-mail, printr-un formular de pe site, într-un avizier electronic sau în orice alt mod. Lilly poate monitoriza, revizui și, la latitudinea sa exclusivă, modifica sau șterge periodic orice postări ale dumneavoastră pe site, însă Lilly nu are obligația să facă acest lucru.

Utilizarea site-ului/Securitate

Sunteți de acord să nu postați sau transmiteți materiale care sunt ilegale, amenințătoare, denigratoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care ar putea încălca în alt fel orice lege, regulament sau normă. Răspundeți exclusiv pentru orice material pe care îl postați pe site. De asemenea, sunteți de acord să nu încărcați, să nu trimiteți prin e-mail, să nu postați, să nu transmiteți, să nu distribuiți și să nu publicați în alt mod prin intermediul site-ului niciun material care perturbă funcționarea normală a site-ului, inclusiv prin postarea sau transmiterea în alt fel a unor materiale care nu au legătură cu subiectul sau care creează în alt fel restricții sau obstacole pentru alți utilizatori ai site-ului.

Pentru a obține acces complet la site, vi se poate solicita să efectuați o înregistrare. Răspundeți pentru păstrarea confidențialității contului și parolei dumneavoastră și pentru restricționarea accesului la computerul dumneavoastră. Acceptați responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate din contul și cu parola dumneavoastră și această utilizare va fi considerată că vă aparține. Vă veți asigura că orice utilizare a contului dumneavoastră respectă pe deplin aceste Condiții de utilizare. Este interzis să transferați contul altei persoane sau entități.

Atunci când utilizați site-ul, informațiile vor fi transmise printr-un suport care nu se află sub controlul și jurisdicția Lilly și ale furnizorilor săi. În consecință, Lilly nu își asumă nicio răspundere pentru sau în legătură cu întârzierea, deteriorarea, întreruperea sau coruperea oricăror date sau altor informații transmise în legătură cu utilizarea acestui site.

Restricții

Lilly își are sediul în Republica Irlanda. Lilly nu face nicio declarație potrivit căreia materialele de pe site sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în alte locuri. Este posibil ca accesul la conținut al anumitor persoane sau din anumite țări din afara Regatului Unit să nu fie legal. Dacă accesați acest site din afara Regatului Unit, faceți acest lucru pe riscul dumneavoastră și răspundeți pentru respectarea legilor din jurisdicția dumneavoastră. Acest site nu este destinat sau conceput să atragă minori cu vârsta sub 18 ani.

Litigii și legea aplicabilă

Aceste Condiții de utilizare și orice litigii sau pretenții care decurg din sau în legătură cu acestea sau cu obiectul sau cu formarea lor (inclusiv orice litigii sau pretenții necontractuale) sunt guvernate de dreptul material național irlandez, fără aplicarea principiilor acestuia privind conflictul de legi. Dacă orice instanță competentă constată că orice prevedere din aceste Condiții de utilizare este nulă, nulitatea prevederii respective nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi din aceste Condiții de utilizare. Sunteți de acord în mod expres că instanțele judecătorești din Irlanda vor avea competența exclusivă de a soluționa orice litigiu sau pretenție împotriva Lilly sau orice litigiu sau pretenție în legătură cu sau decurgând din utilizarea acestui site de către dumneavoastră sau orice litigiu sau pretenție care decurge din sau în legătură cu aceste Condiții de utilizare, obiectul lor sau formarea lor (inclusiv litigiile sau pretențiile necontractuale).

Integralitatea acordului

Cu excepția prevederilor exprese ale unei „note legale” specifice de pe acest site, aceste Condiții de utilizare, Declarația privind drepturile de autor și Politica privind confidențialitatea și modulele cookie constituie acordul integral dintre dumneavoastră și Lilly cu privire la utilizarea acestui site și a conținutului.

Modificarea Condițiilor de utilizare

Lilly poate modifica aceste Condiții de utilizare în orice moment, fără a vă înștiința. Lilly poate anula aceste Condiții de utilizare, poate pune capăt accesului dumneavoastră la întregul site sau la o parte din acesta sau poate suspenda accesul oricărui utilizator la întregul site sau la o parte din acesta, în orice moment, fără a vă înștiința, dacă consideră, la latitudinea sa exclusivă, că ați încălcat sau este posibil să încălcați orice termen sau condiție din aceste Condiții de utilizare sau dacă consideră de cuviință. Puteți rezilia acest acord în orice moment prin distrugerea tuturor materialelor primite de pe site și prin încetarea utilizării site-ului.