Menu closed

Informații despre drepturile de autor

Copyright © 2019 Eli Lilly and Company. Toate drepturile rezervate.

Tot ceea ce citiți sau vedeți pe acest site este protejat prin drepturile de autor sau în alt mod și este proprietatea Eli Lilly and Company („Lilly”) sau a unei terțe părți care a acordat Lilly o licență sau dreptul de a utiliza aceste materiale. Cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în mod expres, nimic din ceea ce citiți sau vedeți pe site nu poate fi copiat sau utilizat în alte moduri decât cele prevăzute în Condițiile de utilizare sau fără aprobarea prealabilă scrisă a Lilly.

Vă acordăm permisiunea să imprimați pagini individuale de pe site, cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în mod expres, pentru uzul dumneavoastră personal, necomercial, în scopul de a vă informa cu privire la serviciile sau produsele oferite de Lilly sau pentru uzul dumneavoastră necomercial în legătură cu îngrijirea sănătății sau cu educația. Dacă sunteți un profesionist sau un furnizor din domeniul sănătății, puteți imprima pagini individuale de pe site, cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în mod expres și puteți comunica informațiile și materialele altor persoane. Nu vi se acordă nicio altă permisiune de a licenția, de a vinde, de a stoca, de a altera sau de a modifica aceste materiale sau de a crea opere derivate pe baza lor. Această permisiune acordată nu este un transfer al titlului de proprietate și, pe baza acestei permisiuni, nu puteți:

  • Să utilizați materialele în orice niciun comercial sau pentru nicio prezentare publică;
  • Să eliminați din materiale note privind drepturile de autor, marca comercială sau caracterul proprietar;
  • Să „oglindiți” materialele pe niciun alt server.


Nu vă oferim nicio garanție sau declarație că utilizarea de către dumneavoastră a oricărora dintre materialele afișate pe site nu va încălca drepturile terților.

Cu excepția cazurilor în care se indică altfel, toate logourile, denumirile, desenele și semnele de pe site sunt mărci comerciale care sunt proprietatea Lilly sau sunt utilizate de Lilly în baza unei licențe. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a oricărora dintre aceste mărci sau a altor informații este strict interzisă. Nicio prevedere din prezentul document nu va fi interpretată a conferi implicit, pe baza interdicției de a se contrazice în detrimentul terților sau în alt mod, o licență sau un drept în temeiul oricărui brevet sau al oricărei mărci comerciale sau al oricărui alt drept de proprietate intelectuală a(l) Lilly sau a(l) oricărei părți terțe. Cu excepția prevederilor exprese de mai sus, nicio prevedere din prezentul document nu va fi interpretată a conferi o licență sau un drept în temeiul oricărui drept de autor al Lilly.