Menu closed

Zakres niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w witrynie internetowej

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie Państwa o tym, jakie informacje spółka Eli Lilly and Company Poland może gromadzić na Państwa temat i w jaki sposób będzie je wykorzystywać. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do witryn internetowych, które zawierają odnośniki do niniejszego oświadczenia dostępne po kliknięciu „Oświadczenie o ochronie prywatności” w stopce witryny internetowej oraz aplikacji mobilnych i usług cyfrowych, które zawierają odnośniki do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub jego treść. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności witryny internetowe, aplikacje i usługi cyfrowe, które zawierają odnośniki do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub zamieszczają jego treść, będą określane jako „witryny internetowe”.

Gromadzone przez nas dane i sposób ich wykorzystania

  • Streszczenie: Ta witryna internetowa może gromadzić dane osobowe, które umożliwiają określenie Państwa tożsamości bezpośrednio albo w połączeniu z innymi informacjami. Przykłady danych osobowych, które umożliwiają określenie Państwa tożsamości bezpośrednio, to Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail i inne informacje w połączeniu z identyfikatorami. Nasze witryny internetowe mogą gromadzić również dane osobowe, które nie umożliwiają bezpośredniego ustalenia Państwa tożsamości na podstawie imienia i nazwiska lub danych kontaktowych, ale mogą posłużyć do zidentyfikowania komputera lub urządzenia, z którego uzyskano dostęp do naszej witryny internetowej.


Za pośrednictwem tej witryny internetowej możemy gromadzić następujące informacje na Państwa temat:

  • Dane kontaktowe: Mogą one obejmować informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i inne podobne informacje („dane osobowe”). Gromadzimy te informacje, aby móc się z Państwem kontaktować. Zawsze mogą Państwo odmówić przekazania nam swoich danych osobowych, jednak wtedy możemy nie być w stanie przekazywać Państwu pewnych informacji, dostarczać pewnych produktów czy świadczyć pewnych usług.
  • Dodatkowe informacje: W pewnych obszarach naszych witryn internetowych mogą Państwo udostępniać nam dodatkowe dane osobowe. Na przykład mogą Państwo dołączyć do jednej z naszych list adresowych lub dokonać subskrypcji biuletynu. Przekazane przez Państwa informacje możemy wykorzystywać, aby przesyłać żądane przez Państwa informacje, odpowiadać na Państwa zapytania, ulepszać nasze witryny internetowe, weryfikować Państwa relację z nami i podejmować inne działania, które mogą być konieczne w celu odniesienia się do Państwa żądania.
  • Zainteresowania i preferencje: Informacje te pomogą nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy najlepiej Państwu służyć na podstawie Państwa zainteresowań naszymi produktami i usługami. Informacje te mogą obejmować Państwa preferencje w zakresie sposobu nawiązywania kontaktu, dalszego rozwoju relacji biznesowej lub zawodowej, produktów, języków, preferencje marketingowe i niektóre dane demograficzne. Niektóre z tych informacji gromadzimy za Państwa zgodą, a niektóre gromadzimy automatycznie w związku z naszymi uzasadnionymi celami biznesowymi.
  • Korzystanie z witryny internetowej: Wykorzystujemy te informacje do zarządzania naszymi witrynami internetowymi, systemami sieciowymi i innymi aktywami oraz do ich zabezpieczania. Mogą one obejmować informacje na temat Państwa adresu IP („protokołu internetowego”), datę i czas trwania Państwa sesji w witrynie internetowej, lokalizację geograficzną, sposób, w jaki poruszają się Państwo po witrynie internetowej oraz inne dane zgromadzone za pośrednictwem naszych dzienników sieci Web, plików cookie i innych mechanizmów. Mogą one obejmować informacje, które nie umożliwiają ustalenia Państwa tożsamości bezpośrednio, ale dotyczą Państwa urządzenia. Istnieje możliwość, że Państwa adres IP lub wykorzystywane przez nas pliki cookie będą zawierać informacje, które można uznać za dane osobowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie, przedstawiono poniżej. Informacje te są gromadzone automatycznie, na potrzeby naszych uzasadnionych celów biznesowych.


Możemy wykorzystywać te informacje w celu spełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, takich jak zgłaszanie zdarzeń niepożądanych lub egzekwowanie naszych praw; oraz w celu przechowywania dokumentacji spółki, zarządzania witryną internetową oraz opracowywania badań i produktów, jeżeli stanowi to prawnie uzasadniony interes Lilly.

Jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów prawa, możemy również uzupełniać lub łączyć informacje na Państwa temat, w tym dane osobowe, z informacjami na Państwa temat uzyskanymi od podmiotów zewnętrznych w celach określonych powyżej. Państwa dane mogą być również wykorzystywane do profilowania w celach określonych powyżej. Mogą Państwo sprzeciwić się profilowaniu za pośrednictwem automatycznego procesu podejmowania decyzji, kontaktując się z nami w sposób opisany w części „Kontakt z nami” poniżej.

Pliki cookie i podobne technologie

Sygnały nawigacyjne

Ta witryna może korzystać z technologii nazywanej „sygnałami nawigacyjnymi”, która umożliwia gromadzenie informacji o dziennikach sieci Web. Sygnał nawigacyjny to niewielki element graficzny na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail, którego celem jest śledzenie przeglądanych stron lub otwieranych wiadomości. Informacje o dziennikach sieci Web są gromadzone przez komputer, na którym udostępniana jest nasza witryna internetowa (nazywany „serwerem sieci Web”), gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych witryn internetowych.

Na niektórych stronach internetowych lub w niektórych wiadomościach e-mail, które do Państwa wysyłamy, możemy wykorzystywać technologię nazywaną „sygnałem nawigacyjnym” (określaną również mianem „taga działania” albo „przezroczystego pliku GIF”). Możemy wykorzystywać sygnały nawigacyjne w celu ustalenia, które z wysłanych przez nas wiadomości e-mail zostały otwarte oraz czy podjęto działania w związku z daną wiadomością. Sygnały nawigacyjne ułatwiają analizowanie skuteczności witryn internetowych poprzez pomiar liczby osób odwiedzających witrynę lub liczby osób, które kliknęły kluczowe elementy danej witryny.

Pliki cookie

Ta witryna internetowa może korzystać z technologii nazywanej „plikami cookie”. Plik cookie to mały plik z danymi, który witryna internetowa może umieścić na dysku twardym Państwa komputera w miejscu, w którym przechowywane są pliki przeglądarki internetowej. Dzięki plikom cookie nie jest konieczne ponowne wpisywanie pewnych danych w niektórych polach rejestracji – pozwalają one witrynie „zapamiętać” informacje wprowadzonych wcześniej przez osobę odwiedzającą. Pliki cookie pomagają również zapewniać informacje na temat określonych treści i śledzić, w jaki sposób wykorzystywane są części witryny internetowej. Pliki cookie mogą być umieszczane na Państwa komputerze zarówno przez nas jak i podmioty zewnętrzne, z którymi łączy nas relacja w zakresie usług analityki internetowej czy usług sieci reklamowych. W większości przeglądarek internetowych lub innego oprogramowania można zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby usunąć pliki cookie z dysku twardego komputera, blokować wszystkie pliki cookie lub też otrzymywać ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych funkcji, należy zapoznać się z instrukcją przeglądarki. Jeśli zdecydują się Państwo odrzucić pliki cookie, funkcjonalność witryny może zostać ograniczona i mogą Państwo nie być w stanie korzystać z wielu funkcji witryny.

„Nie śledź”

Śledzeniu aktywności w Internecie można zapobiegać na różne sposoby. Jeden z nich polega na ustawieniu w przeglądarce preferencji, która informuje odwiedzane witryny internetowe o tym, że nie mogą gromadzić pewnych danych na Państwa temat. Nazywa się to sygnałem „nie śledź” (ang. Do-Not-Track, DNT). Należy pamiętać, że obecnie nasze witryny internetowe i zasoby internetowe nie odpowiadają na takie sygnały wysyłane przez przeglądarki internetowe. W chwili obecnej nie ma powszechnie przyjętego standardu postępowania dla spółek w przypadku wykrycia sygnału DNT.

Wybory dotyczące plików cookie

Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (ang. European Interactive Digital Advertising Alliance, EIDAA) prowadzi witrynę internetową, gdzie można zrezygnować z wyświetlania na stronach internetowych reklam opartych na zainteresowaniach niektórych lub wszystkich firm zajmujących się reklamą w sieci i uczestniczących w programie. Szczegółowe informacje na temat EIDAA można znaleźć tutaj: www.youronlinechoices.eu .

Powody udostępniania Państwa danych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe naszym agentom, wykonawcom lub partnerom w związku z pracą, którą wykonują dla lub razem z Lilly, taką jak wysyłanie wiadomości e-mail, zarządzanie danymi, udostępnianie naszych baz danych, zapewnianie usług przetwarzania danych i obsługi klienta; możemy też uzupełniać lub dodawać dane na Państwa temat uzyskane od takich podmiotów. Tacy agenci, wykonawcy lub partnerzy nie mogą wykorzystywać tych danych w innym celu niż świadczenie nam usług bądź świadczenie usług w ramach podjętej z nami współpracy (na przykład niektóre z naszych produktów są opracowywane i wprowadzane na rynek na podstawie wspólnych umów z innymi spółkami).

Będziemy udostępniać dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na wezwania sądowe lub inne zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej dotyczące ujawnienia informacji, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa, zapewnienia bezpieczeństwa w Internecie oraz w przypadkach wymaganych na mocy przepisów prawa. W wyjątkowo rzadkich okolicznościach dotyczących bezpieczeństwa kraju, stanu bądź spółki, zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia całej naszej bazy danych osób odwiedzających i klientów właściwym organom władzy państwowej.

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom zewnętrznym w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem działalności witryny internetowej, z której pochodzą te dane; w takim przypadku nabywca będzie musiał zobowiązać się do postępowania z danymi osobowymi w sposób zgodny z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

Google Analytics

Możemy korzystać z usługi Google Analytics w celu usprawnienia naszej witryny internetowej oraz zrozumienia, które części witryny internetowej są wykorzystywane. Google Analytics korzysta z narzędzi technicznych takich jak własne pliki cookie oraz kod JavaScript, aby gromadzić informacje o odwiedzających. Usługa Google Analytics śledzi osoby odwiedzające witrynę, które mają uruchomioną obsługę JavaScript. Google Analytics w sposób anonimowy śledzi sposób, w jaki odwiedzający korzystają z witryny internetowej, w tym z jakiej witryny przeszli oraz w jaki sposób z niej korzystali. Google Analytics gromadzi od użytkowników wyżej określone informacje.

Są one wykorzystywane do zarządzania witryną internetową i jej aktualizowania; będziemy również oceniać, czy osoby odwiedzające witrynę odpowiadają spodziewanej grupie demograficznej osób i określać, w jaki sposób docelowi użytkownicy poruszają się w witrynie.

Własne pliki cookie (takie jak pliki cookie Google Analytics) oraz pliki cookie podmiotów zewnętrznych (takie jak pliki cookie DoubleClick) będą wykorzystywane, aby przekazywać informacje na temat tego, w jaki sposób wyświetlanie reklam, korzystanie z usług reklamowych w inny sposób oraz interakcje z tymi wyświetlanymi reklamami i usługami reklamowych wiąże się z odwiedzaniem tej witryny.

A. Możliwość rezygnacji:

Google Analytics oferuje możliwość rezygnacji osobom odwiedzającym witrynę internetową, które nie chcą, aby ich dane były gromadzone. Więcej informacji na temat takiej możliwości można uzyskać tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

B. Wykorzystywanie danych przez Google:

Google i spółki w pełni od niej zależne mogą przechowywać i wykorzystywać dane zgromadzone podczas korzystania przez Państwa z usługi Google Analytics Information Disclosures and Sharing, z zastrzeżeniem postanowień jej Polityki prywatności (dostępnej pod adresem http://www.google.com/privacy.html bądź innym tego rodzaju adresem URL, który spółka Google może od czasu do czasu udostępniać).

Wtyczki serwisów społecznościowych

Nasze witryny internetowe mogą korzystać z wtyczek serwisów społecznościowych, aby ułatwić Państwu udostępnianie informacji innym osobom. Gdy odwiedzają Państwo nasze witryny internetowe, operator wtyczki serwisu społecznościowego znajdującej się w naszej witrynie internetowej może umieścić plik cookie na Państwa komputerze, który umożliwia mu rozpoznanie w swojej witrynie internetowej osób, które wcześniej odwiedzały nasze witryny. Jeżeli wcześniej zalogowali się Państwo w serwisie społecznościowym i przeglądają Państwo naszą witrynę internetową, wtyczki serwisów społecznościowych mogą umożliwić takiemu serwisowi społecznościowemu otrzymywanie bezpośrednio informacji umożliwiających ustalenie Państwa tożsamości, które świadczą o tym, że odwiedzili Państwo naszą witrynę internetową. Wtyczki serwisów społecznościowych mogą gromadzić takie informacje na temat osób odwiedzających, które zalogowały się do serwisów społecznościowych niezależnie od tego, czy korzystały z wtyczki w naszej witrynie internetowej. Wtyczki serwisów społecznościowych umożliwiają serwisom społecznościowym również udostępnianie informacji na temat Państwa aktywności w naszej witrynie internetowej innymi użytkownikom danego serwisu społecznościowego. Lilly nie kontroluje żadnych treści pochodzących z wtyczek serwisów społecznościowych. Więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych serwisów społecznościowych znajduje się w oświadczeniach tych serwisów o ochronie prywatności i udostępnianiu danych.

Jak długo przechowujemy dane użytkownika

Państwa dane będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zgodnych z prawem celów biznesowych zgodnie z naszymi politykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji i obowiązującymi przepisami prawa.

Dane dzieci

Ta witryna nie jest przeznaczona ani stworzona dla osób poniżej 16. roku życia. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych osób poniżej 16. roku życia.

Sposoby zabezpieczania Państwa danych

Zapewniamy należyte zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne, aby chronić dane osobowe gromadzone przez nas za pośrednictwem tej witryny internetowej. Na przykład ograniczamy dostęp do tych danych do upoważnionych pracowników, usługodawców i wykonawców, którzy potrzebują takiego dostępu w celu wykonywania czynności opisanych w niniejszym oświadczeniu. Dążymy do zapewnienia należytego bezpieczeństwa danych, które przetwarzamy i przechowujemy, jednak żaden system bezpieczeństwa nie może w pełni zapobiec potencjalnym przypadkom naruszenia bezpieczeństwa.

Prawa i wybory użytkownika

Mają Państwo prawo zażądać od nas informacji na temat tego, w jaki sposób Państwa dane osobowe są wykorzystywane oraz komu są udostępniane. Przysługuje Państwu również prawo żądania uzyskania dostępu do danych osobowych zgromadzonych przez nas na Państwa temat i otrzymania ich kopii, żądania ich poprawienia bądź usunięcia.

W ograniczonych przypadkach mają Państwo również prawo do przekazania swoich danych osobowych innemu podmiotowi bądź osobie w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Nasza zdolność do spełnienia Państwa żądania może być ograniczona.

Kontakt z nami

Wszystkie powyższe żądania można składać kontaktując się z nami pod adresem:

Eli Lilly Polska sp. z o.o.
Ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa

Tel. +48 22 440 33 00

Prosimy o kontakt również w przypadku pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Sposób składania skarg

Skargi dotyczące sposobu, w jaki obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, można składać na adres privacy@lilly.com do naszego Inspektora ochrony danych, który zajmie się tą kwestią.

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni z odpowiedzi albo uważają Państwo, że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych zgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do Organu ochrony danych (OOD).

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Lilly może przekazywać Państwa dane osobowe do innych jednostek stowarzyszonych Lilly na całym świecie. Z kolei te jednostki stowarzyszone mogą przekazywać Państwa dane osobowe do innych jednostek stowarzyszonych Lilly. Niektóre jednostki stowarzyszone Lilly mogą mieć siedzibę w krajach, które nie zapewniają adekwatnego poziomu ochrony danych. Niemniej jednak wszystkie jednostki stowarzyszone Lilly są zobowiązane do traktowania danych osobowych w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego oświadczenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat podstawy przekazywania i zabezpieczeń, które Lilly stosuje w przypadku przekazywania danych osobowych za granicę, prosimy o kontakt pod adresem privacy@lilly.com lub zapoznanie się z witryną https://www.lilly.com/privacy .

Łącza do witryn internetowych podmiotów zewnętrznych

Dla Państwa wygody ta witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn będących własnością podmiotów zewnętrznych i przez nie zarządzanych, co do których uważamy, że mogą oferować przydatne informacje. Opisane tutaj polityki i procedury nie dotyczą tych witryn. Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie ani wykorzystywanie danych osobowych przez jakiekolwiek witryny podmiotów zewnętrznych. Dlatego też nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie przez podmioty zewnętrzne danych osobowych uzyskanych w wyniku korzystania z witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. W celu uzyskania informacji na temat polityk tych witryn dotyczących ochrony prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i dystrybucji sugerujemy kontaktować się bezpośrednio z tymi witrynami.

Zmiany w naszych praktykach w zakresie prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności. W takim przypadku dla Państwa wygody zamieścimy zaktualizowane oświadczenie na tej stronie. Zawsze będziemy traktować Państwa dane osobowe zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności, które było obowiązujące w momencie ich zgromadzenia. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych w istotnie inny sposób ani ujawniać nowych danych innym podmiotom wykorzystującym Państwa dane osobowe we własnych celach, chyba że poinformujemy Państwa o tym i umożliwimy Państwu zgłoszenie sprzeciwu.

Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2019