Menu closed

Informasjon om opphavsrett

Copyright © 2019 Eli Lilly and Company. Med enerett.

Alt du leser eller ser på nettstedet, er beskyttet av opphavsrett eller på annen måte beskyttet og eid av Eli Lilly and Company («Lilly») eller av en tredjepart som har lisensiert eller gitt Lilly rett til å bruke materialet. Med mindre annet uttrykkelig er nevnt, kan ingenting som du leser eller ser på nettstedet, kopieres eller brukes, bortsett fra som angitt i vilkårene for bruk eller med skriftlig godkjenning fra Lilly.

Vi gir deg tillatelse til å skrive ut individuelle sider fra nettstedet, med mindre annet uttrykkelig er nevnt, for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk når du lærer om tjenestene eller produktene som tilbys av Lilly, eller til din ikke-kommersielle bruk i forbindelse med helse eller utdanning. Hvis du er helsepersonell eller leverandør av helsetjenester, kan du skrive ut individuelle sider fra nettstedet, med mindre annet er uttrykkelig nevnt, og dele informasjonen og materialet med andre. Det gis ingen annen tillatelse til deg for å lisensiere, selge, lagre, endre eller lage derivater av disse materialene. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap, og under denne tillatelsen kan du ikke:

  • bruke materialene til kommersielle formål eller til offentlig fremvisning,
  • fjerne merking om opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader fra materialet,
  • ha materialene tilgjengelig (via «speiling») på noen annen server.

Vi gir ingen garantier eller fremstillinger overfor deg om at din bruk av materiale som vises på nettstedet, ikke krenker rettighetene til tredjepart.

Med mindre annet er angitt, er alle logoer, navn, design og merker på nettstedet varemerker som eies eller brukes under lisens av Lilly. Bruk eller misbruk av noen av disse merkene eller annen informasjon er strengt forbudt. Ingenting som finnes i dette dokumentet, skal tolkes som overføring ved implikasjon, antagelse eller på annen måte av lisens eller rettigheter for patenter eller varemerker eller annet åndsverk fra Lilly eller tredjepart. Bortsett fra tilfeller som er uttrykkelig angitt ovenfor, skal ingenting i dette dokumentet tolkes som overføring av lisens eller rettigheter under noen opphavsrett tilhørende Lilly.