Menu closed

Toepassingsgebied van deze website-privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te laten weten welke informatie Eli Lilly en Company Belgium over u kunnen verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op websites die naar deze verklaring linken wanneer u op 'Privacyverklaring' in de voettekst van de website klikt, evenals op mobiele applicaties en digitale diensten die linken naar deze Privacyverklaring of deze Privacyverklaring posten. In deze Privacyverklaring verwijzen we naar de websites, apps en digitale services die naar deze privacyverklaring kunnen verwijzen of deze kunnen posten, als 'websites'.

Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

  • Samenvatting: Deze website kan persoonsgegevens verzamelen die u rechtstreeks identificeren of die in combinatie met andere informatie kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Voorbeelden van persoonsgegevens die u rechtstreeks identificeren, zijn uw naam, contactgegevens, e-mailadres en andere informatie in combinatie met identificatiegegevens. Onze websites kunnen ook persoonsgegevens verzamelen die u niet rechtstreeks identificeren op naam of contactinformatie, maar die kunnen worden gebruikt om vast te stellen dat een specifieke computer of apparaat onze website heeft geopend.


Via deze website kunnen we de volgende informatie over u verzamelen:

  • Contactgegevens: Dit kan informatie zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere soortgelijke informatie (“Persoonsgegevens”). We verzamelen deze informatie zodat we met u kunnen communiceren. U kunt altijd weigeren om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar dan kunnen we u mogelijk niet voorzien van bepaalde informatie, producten of diensten.
  • Extra informatie: In bepaalde delen van onze websites kunt u aanvullende persoonsgegevens met ons delen. U kunt zich bijvoorbeeld abonneren op een van onze mailinglijsten of nieuwsbrieven. We kunnen de door u verstrekte informatie gebruiken om de door u gevraagde informatie te verzenden, op uw vraag te reageren, onze websites te verbeteren, uw relatie met ons te verifiëren en andere acties te ondernemen die nodig kunnen zijn om op uw verzoek te reageren.
  • Interesses en voorkeuren: Met deze informatie kunnen we beter begrijpen hoe we u het beste van dienst kunnen zijn op basis van uw interesse in onze producten en diensten. Deze informatie kan uw voorkeuren omvatten over hoe wij contact met u kunnen opnemen, een zakelijke of professionele relatie verder met u kunnen ontwikkelen, uw productvoorkeuren, talen, marketingvoorkeuren en sommige demografische gegevens. Een deel van deze informatie verzamelen we met uw toestemming en een deel van deze informatie verzamelen we automatisch voor onze legitieme zakelijke doeleinden.
  • Websitegebruik: We gebruiken deze informatie om onze websites, netwerksystemen en andere activa te beheren en te beveiligen. Dit kan informatie bevatten over uw IP-adres (“Internet Protocol”), de datum en tijd van uw websitesessie, geografische locatie en hoe u op de website hebt genavigeerd en andere informatie die is verzameld via onze weblogs, cookies of op andere manieren. Dit kan ook informatie zijn die u niet rechtstreeks identificeert, maar die overeenkomt met uw apparaat. Het is mogelijk dat uw IP-adres, of een cookie die wij gebruiken, informatie kan bevatten die als Persoonsgegevens kan worden beschouwd. Hoe we cookies en andere technologieën gebruiken, wordt hieronder gedetailleerder beschreven. Deze informatie wordt automatisch verzameld voor onze legitieme zakelijke doeleinden.


We kunnen de informatie ook gebruiken om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, zoals het melden van ongewenste voorvallen, of om onze rechten af te dwingen; en voor het bewaren van bedrijfsgegevens, websitebeheer, onderzoek en productontwikkeling die in het gerechtvaardigde belang van Lilly zijn.

Waar wettelijk toegestaan, kunnen we ook informatie over u verbeteren of samenvoegen, inclusief Persoonsgegevens, met informatie over u die wij van derden hebben verkregen voor dezelfde doeleinden die hierboven zijn gedeeld. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor profilering voor dezelfde doeleinden die hierboven worden gedeeld. U kunt bezwaar maken tegen profilering via geautomatiseerde besluitvorming door contact met ons op te nemen via de informatie in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder.

Cookies en soortgelijke technologieën

Webbakens

Deze website kan gebruikmaken van een technologie die bekend staat als webbakens waarmee webloggegevens kunnen worden verzameld. Een webbaken is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die is ontworpen om bekeken pagina's of geopende berichten bij te houden. Webloginformatie wordt verzameld wanneer u een van onze websites bezoekt door de computer waarop onze website wordt gehost (een “webserver” genoemd).

Op bepaalde webpagina's of in e-mails die we u toesturen, kunnen we een technologie gebruiken die een “webbaken” wordt genoemd (ook bekend als een “actietag” of “clear GIF-technologie”). We kunnen webbakens gebruiken om te bepalen welke door ons verzonden e-mailberichten zijn geopend en of er op een bericht is gereageerd. Webbakens helpen ook bij het analyseren van de effectiviteit van websites door het aantal bezoekers van een website te meten, of hoeveel bezoekers op belangrijke elementen van een website hebben geklikt.

Cookies

Deze website kan een technologie gebruiken die een “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen, waar uw internetbrowserbestanden worden bewaard. Een cookie bespaart u de moeite om bepaalde informatie in sommige registratiegebieden opnieuw in te voeren, omdat cookies kunnen worden gebruikt om een website in staat te stellen informatie te “onthouden” die een bezoeker eerder heeft ingevoerd. Een cookie helpt ook om inhoud-specifieke informatie aan u te leveren en bij te houden hoe delen van de website worden gebruikt. Cookies kunnen zowel door ons als door derden met wie we een relatie hebben, op uw computer worden geplaatst, zoals webanalysediensten en advertentienetwerkdiensten. Met de meeste internetbrowsers of andere software, kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg de browserinstructies voor meer informatie over deze functies. Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn en kunt u mogelijk niet profiteren van veel van de functies van de website.

Do Not Track

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat uw online activiteit wordt gevolgd. Eén daarvan is het instellen van een voorkeur in uw browser die websites die u bezoekt, waarschuwt dat u niet wilt dat ze bepaalde informatie over u verzamelen. Dit wordt een Do-Not-Track (“DNT”) signaal genoemd. Houd er rekening mee dat onze websites en webgebaseerde bronnen momenteel niet reageren op deze signalen van webbrowsers. Op dit moment is er geen universeel geaccepteerde standaard voor wat een bedrijf moet doen wanneer een DNT-signaal wordt gedetecteerd.

Keuzes over cookies

De European Interactive Digital Advertising Alliance houdt een website bij waar mensen zich kunnen afmelden voor op interesse gebaseerde advertenties van sommige of alle netwerkadvertentiebedrijven die aan het programma deelnemen. Meer informatie over de EIDAA vindt u hier www.youronlinechoices.eu .

Redenen waarom uw informatie wordt gedeeld

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze vertegenwoordigers, opdrachtnemers of partners in verband met werk dat zij doen voor of met Lilly, zoals het verzenden van e-mailberichten, het beheren van gegevens, het hosten van onze databases, het aanbieden van gegevensverwerkingsdiensten, het verstrekken van klantenservice, of we kunnen gegevens over u verbeteren of toevoegen van deze andere entiteiten. Deze vertegenwoordigers, opdrachtnemers of partners mogen deze gegevens op geen enkele andere manier gebruiken dan voor het leveren van diensten voor ons, of voor de samenwerking waarbij ze betrokken zijn (bijvoorbeeld, sommige van onze producten worden ontwikkeld en verkocht via gezamenlijke overeenkomsten met andere bedrijven).

We zullen persoonsgegevens delen om te reageren op dagvaardingen of andere wettelijke informatieverzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, om internetbeveiliging te bieden, of indien wettelijk vereist. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waarin nationale, staats- of bedrijfsveiligheid in het geding zijn, behouden wij ons het recht voor om onze volledige database van bezoekers en klanten te delen met de juiste overheidsinstanties.

We kunnen uw persoonsgegevens ook aan een derde verstrekken in verband met de verkoop, toewijzing of andere overdracht van het bedrijf van een website waarop de informatie betrekking heeft, in welk geval we van een dergelijke koper moeten eisen dat hij ermee instemt om persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Google Analytics

Google Analytics kan worden gebruikt om onze website beter te laten werken en ons te helpen begrijpen welke delen van de website worden gebruikt. Google Analytics gebruikt technische hulpmiddelen zoals first-party cookies en JavaScript-code om informatie over bezoekers te verzamelen. De Google Analytics-service volgt bezoekers van de website die JavaScript hebben ingeschakeld. Google Analytics houdt anoniem bij hoe bezoekers omgaan met een website, inclusief waar ze vandaan komen en wat ze op een website hebben gedaan. Google Analytics verzamelt de hierboven uiteengezette informatie van gebruikers.

Deze informatie wordt gebruikt om de website te beheren en bij te werken, en we zullen ook beoordelen of de bezoekers van de website overeenkomen met de verwachte demografie van de website en bepalen hoe belangrijk publiek door de inhoud navigeert.

First-party cookies (zoals de Google Analytics-cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) worden gebruikt om te rapporteren hoe uw advertentievertoningen, ander gebruik van advertentiediensten en interacties met deze advertentievertoningen en advertentiediensten zijn gerelateerd aan bezoeken aan deze website.

A. Opt-Out-bepaling:

Google Analytics biedt een opt-outvoorziening voor websitebezoekers die niet willen dat hun gegevens worden verzameld. U kunt hier meer informatie over deze optie ontvangen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

B. Gebruik van gegevens door Google:

Google en zijn 100% dochterondernemingen mogen conform de voorwaarden van zijn Privacybeleid (te vinden op http://www.google.com/privacy.html , of een andere URL die Google van tijd tot tijd verstrekt), informatie verzameld tijdens uw gebruik van de Google Analytics Information Disclosures and Sharing, behouden en gebruiken.

Plug-ins voor sociale media

Onze websites kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken om u in staat te stellen eenvoudig informatie met anderen te delen. Wanneer u onze websites bezoekt, kan de beheerder van de plug-in voor sociale media op onze website een cookie op uw computer plaatsen waarmee die exploitant personen op hun website kan herkennen die eerder onze websites hebben bezocht. Als u eerder bent ingelogd op de sociale media-website tijdens het browsen op onze website, kunnen sociale media-plug-ins die sociale media-website mogelijk rechtstreeks identificeerbare informatie over u laten zien waaruit blijkt dat u onze website hebt bezocht. De plug-in voor sociale media kan deze informatie verzamelen voor bezoekers die zijn ingelogd op sociale netwerken, ongeacht of ze specifiek communiceren met de plug-in op onze website. Met plug-ins voor sociale media kan de sociale media-website ook informatie over uw activiteiten op onze website delen met andere gebruikers van hun sociale media-website. Lilly heeft geen controle over de inhoud van plug-ins voor sociale media. Raadpleeg voor meer informatie over sociale plug-ins van sociale media-websites de privacy- en gegevensuitwisselingsverklaringen van die websites.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw informatie wordt opgeslagen voor een periode die nodig is om legitieme en wettige zakelijke doeleinden te vervullen in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens en toepasselijke wet- en regelgeving.

Informatie over kinderen

Deze website is niet bedoeld voor of ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Hoe we uw informatie beveiligen

We bieden redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om persoonsgegevens te beschermen die via deze website worden verzameld. We beperken bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie tot geautoriseerde werknemers, dienstverleners en opdrachtnemers die toegang nodig hebben om de in deze kennisgeving beschreven activiteiten uit te voeren. Hoewel we ernaar streven redelijke beveiliging te bieden voor informatie die we verwerken en onderhouden, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke inbreuken op de beveiliging voorkomen.

Uw rechten en keuzes

U heeft het recht om bij ons informatie op te vragen over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie die informatie wordt gedeeld. U heeft ook het recht om een kopie van de persoonsgegevens die we over u hebben, in te zien en te verkrijgen, of om te verzoeken tot correctie of verwijdering ervan.

U heeft ook het recht om uw informatie in een machinaal leesbaar formaat in beperkte omstandigheden aan een andere entiteit of persoon te laten verzenden.

Er kunnen beperkingen zijn aan ons vermogen om aan uw verzoek te voldoen.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt elk van de bovenstaande verzoeken doen door contact met ons op te nemen via:

Eli Lilly Benelux N.V.
Markiesstraat 1/4B
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 548 84 84 (9.00u - 17.00u)

E-mail: belgium_bemail-dataprivacy@lilly.com

U kunt ook via de bovenstaande gegevens contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze Privacyverklaring

Een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop we met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@lilly.com die de kwestie zal onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met onze reactie of denkt dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken in overeenstemming met de wet, kunt u een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (Data Protection Authority (DPA)).

Internationale overdracht van persoonsgegevens

Lilly kan persoonsgegevens over u verzenden naar andere gelieerde partners van Lilly wereldwijd. Deze partners kunnen op hun beurt persoonsgegevens over u doorgeven aan andere partners van Lilly. Sommige gelieerde bedrijven van Lilly bevinden zich mogelijk in landen die niet zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming. Niettemin zijn alle partners van Lilly verplicht om persoonsgegevens te behandelen op een manier die consistent is met deze kennisgeving. Neem contact met ons op via privacy@lilly.com of ga naar https://www.lilly.com/privacy voor meer informatie over de basis voor overdrachten en waarborgen die Lilly heeft voor grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens.

Links naar websites van derden

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze website links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden waarvan wij denken dat ze nuttige informatie kunnen bieden. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens op websites van derden. Daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van persoonsgegevens door derden verkregen via het gebruik van de website van derden. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met deze websites voor informatie over hun privacy, beveiliging, gegevensverzameling en distributiebeleid.

Wijzigingen aan onze privacypraktijken

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we deze voor uw gemak bijwerken, zullen we de bijgewerkte verklaring op deze pagina beschikbaar stellen. We zullen uw persoonsgegevens altijd behandelen in overeenstemming met de Privacyverklaring die van kracht was op het moment dat de gegevens werden verzameld. We zullen geen wezenlijk ander gebruik of nieuwe openbaarmaking van uw persoonsgegevens maken aan een andere entiteit die uw persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruikt, tenzij we u op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken.

Laatst bijgewerkt: September 2019