Menu closed

Auteursrechtinformatie

Copyright © 2019 Eli Lilly and Company. Alle rechten voorbehouden.

Alles wat u op de website leest of ziet, is auteursrechtelijk beschermd of anderszins beschermd en eigendom van Eli Lilly and Company ('Lilly'), of van een derde partij die een licentie heeft verleend aan Lilly of het recht heeft verleend om dergelijk materiaal te gebruiken. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mag niets dat u op de website leest of ziet, worden gekopieerd of gebruikt, behalve zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Lilly.

Wij verlenen u toestemming om afzonderlijke pagina's van de website af te drukken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik bij het leren over de diensten of producten aangeboden door Lilly of voor uw niet-commerciële gebruik in verband met gezondheidszorg of onderwijs. Als u een zorgverlener of dienstverlener bent, kunt u afzonderlijke pagina's van de website afdrukken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en de informatie en materialen met anderen delen. Er wordt geen andere toestemming aan u verleend om deze materialen in licentie te geven, te verkopen, op te slaan, te wijzigen, aan te passen of er afgeleide werken van te maken. Deze toestemming is geen overdracht van titel en met deze toestemming is het u niet toegestaan:

  • De materialen te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare weergave;
  • Alle auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen;
  • Het materiaal op enige andere server te 'spiegelen'.

We geven geen garanties of verklaringen aan u dat uw gebruik van materialen die op de website worden weergegeven geen inbreuk zal maken op de rechten van derden.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo's, namen, ontwerpen en merken op de website handelsmerken die eigendom zijn van, of worden gebruikt onder licentie van Lilly. Het gebruik of misbruik van een van deze merken of andere informatie is ten strengste verboden. Niets hierin mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of ander recht op grond van enig octrooi of handelsmerk of ander intellectueel eigendom van Lilly of een derde partij. Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht onder enig auteursrecht van Lilly.