Menu closed

Käyttöehdot

Käyttäjän suostumus

Tervetuloa Eli Lilly and Company Limited (”Lilly”) ‑verkkosivustoon. Käyttämällä tätä verkkosivustoa (jota kutsutaan jäljempänä sivustoksi) sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja säädöksiä. Tämän sivuston käyttöön sovelletaan myös tietosuoja- ja evästekäytäntöä sekä tekijänoikeusilmoitusta .

Vastuuvapausilmoitus

Tämä sivusto ja sen sisältö toimitetaan ”sellaisenaan”. Lilly, sen lisenssin myöntäjät ja toimittajat kiistävät lain sallimassa enimmäislaajuudessa kaikki mahdolliset nimenomaiset, oletetut, lakisääteiset tai muut takuut. Lilly, sen lisenssin myöntäjät ja toimittajat eivät etenkään esitä väitteitä tai takuita verkkosivuston tai sen käytön yhteydessä esitetyn sisällön, ohjelmiston, tekstin, grafiikan, työkalujen, linkkien tai viestinnän tarkkuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä, ajankohtaisuudesta, sopivuudesta tai ajantasaisuudesta sekä Lillyn että muiden tähän sivustoon linkitettyjen sivustojen osalta. Lilly ei takaa, että sivusto on käytettävissä ilman häiriöitä, virheitä, viruksia tai muita haitallisia tekijöitä.

Lain sallimassa enimmäislaajuudessa Lilly, sen lisenssin myöntäjät, toimittajat tai kaikki sivustossa mainitut kolmannet osapuolet eivät missään tapauksessa ole vastuussa vahingoista tai kuluista (mukaan lukien rajoituksetta korvaavat, suorat, epäsuorat, satunnaiset tai välilliset vahingot, tulon tai voittojen menetykset tai vahingot, jotka aiheutuvat kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan keskeytymisestä, omaisuuden menetyksestä tai vahingoittumisesta tai kolmansien osapuolten vaatimuksista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytöstä), jotka johtuvat verkkosivuston tai sen sisällön käytöstä tai sen käytön tai suorituskyvyn epäonnistumisesta, virheestä, pois jättämisestä, häiriöstä, vaikutuksesta, viiveestä toiminnassa tai siirrossa, tietokoneviruksesta, linjajärjestelmän toimintahäiriöstä, tietojen menetyksestä tai sivuston tai minkä tahansa kolmannen osapuolen verkkosivuston käyttöön liittyvästä menetyksestä, joka perustuu sopimukseen, rikkomukseen tai muuhun oikeudelliseen teoriaan riippumatta siitä, onko Lillylle kerrottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Sivuston käytön lopettaminen on käyttäjän ainoa ja yksinomainen korjauskeino.

Verkkosivuston sisältöä ei ole tarkoitettu millään tavoin korvaamaan ammatillista lääketieteellistä neuvontaa, eikä sisältöjä tule tulkita hoitosuosituksiksi. Tämän verkkosivuston sisältöä tai muuta palvelua ei ole tarkoitettu lääketieteellisen diagnoosin tai hoidon perustaksi. Pyydä aina neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta, jos sinulla on kysyttävää sairaudestasi tai terveydentilastasi.

Linkit

Sivusto sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka on tarkoitettu kävijöiden resursseiksi. Koska Lilly ei valvo mahdollisesti linkitettävien verkkosivustojen sisältöä ja koska sivustot ovat luonteeltaan jatkuvasti muuttuvia, Lilly ei ole vastuussa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, toimintatavoista tai käytännöistä. Lilly ei tue kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältöä. Lilly ei ole vastuussa linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä, sivustojen kehyssivustoista tai kolmansien osapuolten mainoksista eikä puutu niiden sisältöön tai tarkkuuteen. Kolmansien osapuolten verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla kyseisten sivustojen käyttöehtojen mukaisesti.

Tietojen käyttö ja luovuttaminen

Jos käyttäjä lähettää meille tietoja, mukaan lukien kommentit, huomautukset, ehdotukset, ideat, muistiinpanot, piirustukset, grafiikat, konseptit tai muut tiedot, käyttäjä antaa kyseiset tiedot ja kaikki oikeutensa niihin Lillylle veloituksetta, ellei sivustossa nimenomaisesti muuta mainita. Näitä tietoja ei katsota luottamuksellisiksi, eikä Lillyllä ole kyseisiä tietoja koskevia velvollisuuksia. Lilly voi vapaasti jäljentää, käyttää, luovuttaa ja jakaa tietoja muille ilman rajoituksia muuten kuin tietosuojalain 1998, EU:n asetuksen 2016/979 (yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR) ja kaikkien asiaankuuluvien tietosuojalakien tai -asetusten mukaisesti sekä ilman käyttäjän suostumusta tai korvausta käyttäjälle tai kenellekään muulle. Lilly saa käyttää vapaasti kyseisten tietojen sisältämää tietotaitoa ja tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta sellaisten tuotteiden kehittäminen, valmistus ja markkinointi, jotka sisältävät kyseisiä tietoja. Näin toimitaan riippumatta siitä, lähetetäänkö tällaisia tietoja Lillylle sähköpostilla, lomakkeen tai ilmoitustaulun kautta tai muulla tavalla. Lilly voi ajoittain valvoa, tarkistaa ja oman harkintansa mukaan muuttaa tai poistaa käyttäjien sivustossa julkaisemia viestejä, mutta Lilly ei ole kuitenkaan velvollinen toimimaan näin.

Sivuston käyttö / Tietoturva

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai siirtämättä mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä, pornografista, rienaavaa tai millään muulla tavalla lakeja, asetuksia tai sääntöjä rikkovaa aineistoa. Käyttäjä on yksin vastuussa kaikesta sivustoon lähettämästään aineistosta. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan lataamatta, lähettämättä sähköpostitse tai postitse tai välittämättä, levittämättä tai muulla tavoin julkaisematta sivuston kautta aineistoa, joka häiritsee sivuston normaalia toimintaa, mukaan lukien sellaisen aineiston julkaiseminen tai muu välittäminen, joka ei liity aiheeseen tai joka muuten rajoittaa tai estää muita käyttäjiä käyttämästä sivustoa.

Saadakseen täyden pääsyn sivustoon käyttäjän on mahdollisesti rekisteröidyttävä. Käyttäjä on vastuussa tilinsä ja salasanansa luottamuksellisuuden säilyttämisestä sekä pääsyn rajoittamisesta omalle tietokoneelleen. Käyttäjä hyväksyy vastuun kaikista toiminnoista, jotka tapahtuvat käyttäjän tilillä tai salasanaa käyttämällä. Tällainen käyttö katsotaan käyttäjän toiminnaksi. Käyttäjä varmistaa, että tilin käyttö on täysin näiden käyttöehtojen mukaista. Käyttäjä ei saa siirtää tiliä toiselle henkilölle tai taholle.

Kun sivustoa käytetään, tiedot siirretään Lillyn ja sen toimittajien valvonnan ja lainkäyttöalueen ulkopuolella olevan välittäjän kautta. Näin ollen Lilly ei ole vastuussa tämän verkkosivuston käytön yhteydessä toimitettujen tietojen tai datan viivästymisestä, epäonnistumisesta, keskeytymisestä tai vioittumisesta.

Rajoitukset

Lilly sijaitsee Irlannissa. Lilly ei väitä, että sivustossa olevat aineistot ovat sopivia tai saatavilla muissa paikoissa käytettäviksi. Sisällön käyttö ei välttämättä ole laillista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. Sivuston käyttö Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Lisäksi käyttäjän vastuulla on noudattaa lakeja omalla lainkäyttöalueellaan. Tätä sivustoa ei ole tarkoitettu tai suunniteltu alle 18-vuotiaille alaikäisille käyttäjille.

Kiistat ja sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sekä niistä johtuviin tai niihin tai niiden sisältöön tai muodostamiseen liittyviin kiistoihin tai vaatimuksiin (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset kiistat tai vaatimukset) sovelletaan Irlannin kansallisia aineellisia lakeja lainvalintaperiaatteita huomioimatta. Jos jokin näistä käyttöehdoista todetaan pätemättömäksi toimivaltaisessa tuomioistuimessa, ehdon pätemättömyys ei vaikuta näiden käyttöehtojen muiden kohtien pätevyyteen. Käyttäjä suostuu nimenomaisesti siihen, että Irlannin tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista kaikki Lillyyn kohdistuvat kiistat tai vaatimukset, tai käyttäjän tämän sivuston käytöstä johtuvat tai siihen liittyvät kiistat tai vaatimukset, tai näitä käyttöehtoja, niiden sisältöä tai muodostumista koskevat kiistat tai vaatimukset (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset kiistat tai vaatimukset).

Koko sopimus

Nämä käyttöehdot, tekijänoikeusmerkintä sekä tietosuoja- ja evästekäytäntö muodostavat koko sopimuksen käyttäjän ja Lillyn välillä tämän sivuston käytön ja sisällön osalta, ellei sivustossa ole nimenomaisesti määritetty erityistä ”oikeudellista huomautusta”.

Käyttöehtojen muutokset

Lilly voi muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä käyttäjälle. Lilly voi irtisanoa nämä käyttöehdot tai halutessaan lopettaa käyttäjän pääsyn koko sivustoon tai sen osaan tai keskeyttää kenen tahansa käyttäjän pääsyn koko sivustoon tai sen osaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, jos se katsoo oman harkintansa mukaan, että käyttäjä on rikkonut tai voi rikkoa näiden käyttöehtojen mitä tahansa ehtoa tai ehtoja. Käyttäjä voi irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa tuhoamalla kaikki sivustosta saadut aineistot ja lopettamalla sivuston käytön.