Menu closed

Tekijänoikeustiedot

© 2019 Eli Lilly and Company. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sivuston kaikki tekstit ja kuvat on suojattu tekijänoikeuksilla tai muilla tavoin. Ne omistaa Eli Lilly and Company (”Lilly”) tai kolmas osapuoli, joka on lisensoinut tai myöntänyt Lillylle oikeuden käyttää kyseistä aineistoa. Ellei muuta nimenomaisesti mainita, mitään sivuston tekstejä tai kuvia ei saa kopioida eikä käyttää muutoin kuin käyttöehtojen mukaisesti tai Lillyn etukäteen antamalla kirjallisella luvalla.

Myönnämme luvan tulostaa sivuston yksittäisiä sivuja, ellei muuta nimenomaisesti mainita, omaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön tiedon saamiseksi Lillyn tarjoamista palveluista tai tuotteista tai sellaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, joka liittyy terveydenhuoltoon tai koulutukseen. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen tai palveluntarjoaja, voit tulostaa sivuston yksittäisiä sivuja ja jakaa tietoa ja aineistoa muille, ellei muuta ole nimenomaisesti mainittu. Emme myönnä muuta oikeutta näiden aineistojen lisensointiin, myyntiin, tallentamiseen, muuttamiseen ja muokkaamiseen tai niiden johdannaisteosten luomiseen. Tämä luvan myöntäminen ei ole omistusoikeuden siirto. Luvan mukaisesti kielletään seuraavat:

  • Aineistoja ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä esittää julkisesti.
  • Aineistoista ei saa poistaa tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä eikä muita omistusoikeuden merkintöjä.
  • Aineistoja ei saa ”peilata” muille palvelimille.

Jos käyttäjä käyttää sivustossa esitettävää aineistoa, emme myönnä mitään takuita tai vakuutuksia siitä, että se ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

Ellei muuta ilmoiteta, kaikki sivustossa olevat logot, nimet, mallit ja merkit ovat Lillyn omistamia tai lisenssillä käyttämiä tavaramerkkejä. Näiden merkkien tai muiden tietojen käyttö tai väärinkäyttö on ehdottomasti kielletty. Minkään tässä mainitun ei katsota myöntävän oletetusti, estoppel-periaatteella tai muulla tavoin Lillyn tai kolmannen tahon lisenssiä tai oikeutta patenttien, tavaramerkkien tai muun immateriaalioikeuden mukaisesti. Edellä nimenomaisesti mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta minkään tässä mainitun ei katsota myöntävän lisenssiä tai oikeutta Lilly-tekijänoikeuksien mukaisesti.